Skip to main content

Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (SRS)

Predseda Ing. Jozef Kotleba
Adresa: Trieda A.Hlinku 2, 949 76  Nitra
Mobil: +421 915 386 052
e-mail: kotleba.scpa@gmail.com
www: www.srsweb.sk
Tajomník Mgr. Marek Kobza, PhD.
Adresa: Ústav ekológie lesa SAV, Akademická 2, 949 01  Nitra
Mobil: +421 949 381 965
e-mail: marek.kobza@ife.sk