Skip to main content

Slovenská nukleárna spoločnosť

SKRATKA: SNUS

Predsedaprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Adresa:Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Tel.:+421 2 6029 1821
e-mail:vladimir.slugen@stuba.sk
web:www.nuclear.sk
TajomníkIng. Juraj Klepáč
Adresa:SNUS, Okružná 5, 918 64 Trnava
Mobil:+421 917 753 295
e-mail:juraj.klepac@gmail.com