Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre životné prostredie

SKRATKA: SSŽP

Predsedadoc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Adresa:Hlavná 63, 919 25  Šúrovce
Mobil:+421 905 365 519
e-mail:sszp@centrum.sk
mirorusko@centrum.sk
web:www.sszp.eu
TajomníkRNDr. Ján Bencúr
Adresa:Železničiarov 12, 026 01 Dolný Kubín