Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre životné prostredie

SKRATKA: SSŽP

Predseda doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Adresa: Hlavná 63, 919 25  Šúrovce
Mobil: +421 905 365 519
e-mail: sszp@centrum.sk
mirorusko@centrum.sk
web: www.sszp.eu
Tajomník RNDr. Ján Bencúr
Adresa: Železničiarov 12, 026 01 Dolný Kubín