Skip to main content

Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť

Prezident prof.RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Adresa: ÚACH SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Mobil: +421 2 5751 0142
e-mail: uachsajg@savba.sk
www: www.sss.sav.sk

 

Tajomník Anna Jurová
Adresa: ÚACH SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Mobil: +421 2 5941 0403
e-mail: uachajur@savba.sk