Skip to main content

Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť

SKRATKA:

Prezidentprof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Adresa:ÚACH SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Tel.:+421 2 5751 0142
e-mail:uachsajg@savba.sk
web:www.sss.sav.sk
TajomníčkaAnna Jurová
Adresa:ÚACH SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Tel.:+421 2 5941 0403
e-mail:uachajur@savba.sk