Skip to main content

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky

SKRATKA: SSAKI

Predseda prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD.
Adresa: Nám. Ľudovíta Fullu 1666/14, 010 08  Žilina
Mobil: +421 905 992 989
e-mail: mikulas.alexik@fri.uniza.sk
web: https://ssaki.tuke.sk/
Tajomník doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.
Adresa: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Mobil: +421 907 248 989
e-mail: milan.sujansky@tuke.sk