Skip to main content

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI)

Predseda prof.Ing. Mikuláš Alexík, PhD.
Adresa: Nám. Ľudovíta Fullu 1666/14, 010 08  Žilina
Mobil: +421 905 992 989
e-mail: mikulas.alexik@fri.uniza.sk

 

Tajomník doc.Ing. Milan Šujanský, CSc.
Adresa spoločnosti: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Mobil: +421 907 248 989
e-mail: milan.sujansky@tuke.sk
webstránka: https://ssaki.tuke.sk/