Skip to main content

Slovenská poľnohospodárska vedeckotechnická spoločnosť (SPVTS)

Prededa RNDr. Ľubomír Horváth
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 903 177 438
e-mail: lubomir.horvath@atpublishing.sk
Tajomníčka Mgr. Miroslava Feketová
Adresa: ÚKSUP Bratislava, Matúškova 21, 833 16  Bratislava
Mobil: +421 905 500 044
e-mail: miroslava.feketova@uksup.sk