Skip to main content

Slovenská poľnohospodárska vedeckotechnická spoločnosť

SKRATKA: SPVTS

PredsedaRNDr. Ľubomír Horváth
Adresa:Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil:+421 903 177 438
e-mail:lubomir.horvath@atpublishing.sk
TajomníčkaMgr. Miroslava Feketová
Adresa:ÚKSUP Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Mobil:+421 905 500 044
e-mail:miroslava.feketova@uksup.sk