Skip to main content

Slovenská spoločnosť údržby

SKRATKA: SSU

Predseda Ing. Gabriel Dravecký, PhD.
Adresa: Dolné Naštice 40, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Mobil: +421 905 432 078
e-mail: dravecky@ssu.sk
web: www.ssu.sk
Tajomník doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
Adresa: SjF Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 01 Žilina
Mobil: +421 903 682 207
e-mail: grencik@ssu.sk