Skip to main content

Slovenská spoločnosť údržby

Predseda doc.Ing. Juraj Grenčík, PhD.
Adresa: SjF KDMT Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26  Žilina
Mobil: +421 903 682 207
e-mail: grencik@ssu.sk
www: www.udrzba.sk

 

Podpredseda Ing. Vendelín Íro
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 905 234 433
e-mail: iro@ssu.sk