Skip to main content

Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky

SKRATKA: SSPVaT

Predseda doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 905 245 214
e-mail: jan.lesinsky@stuba.sk
Tajomník Ing. Ján Kandráč, CSc.
Adresa: RISK CONSULT, s.r.o., Račianska 72, 831 02  Bratislava
Mobil: +421 907 723 616
e-mail: jan.kandrac@riskconsult.sk