Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce

SKRATKA: SSTVP

Prezident Ing. Marián Beňovský, PhD.
Adresa: LUVEMA, s.r.o., M.R.Štefánika 43, 968 01 Nová Baňa
Mobil: +421 903 506 004
e-mail: luvema@luvema.sk
web: www.sstvp.sk
Tajomníčka Dagmar Chovancová
Adresa: Československej armády 25, 974 01 Banská Bystrica
Mobil: +421 902 506 004
e-mail: sstvp@sstvp.sk