Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

SKRATKA: SSPÚ

Prezidentkadoc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Adresa:FCHPT STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37  Bratislava
Tel.:+421 2 5932 5465
e-mail:matilda.zemanova@stuba.sk
web:www.sspu.sk
ViceprezidentM.Sc. Maroš Halama, PhD.
Adresa:FMMR TU KE, Letná 9, 042 00 Košice
Tel.:+421 55 602 2537
e-mail:maros.halama@tuke.sk
TajomníčkaIng. Jana Jurišová, PhD.
Adresa:FCHPT STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37  Bratislava
Tel.:+421 2 5932 5774
e-mail:jana.jurisova@stuba.sk