Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy (SSPÚ)

Prezident doc.Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Adresa: FCHPT STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37  Bratislava
Tel.: +421 2 5932 5465
e-mail: matilda.zemanova@stuba.sk
www: www.sspu.sk

 

Viceprezident M.Sc. Maroš Halama, PhD.
Adresa: FMMR TU KE, Letná 9, 042 00 Košice
Tel.: +421 55 602 2537
e-mail: maros.halama@tuke.sk

 

Tajomník Ing. Jana Jurišová, PhD.
Adresa: FCHPT STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37  Bratislava
Tel.: +421 2 5932 5774
e-mail: jana.jurisova@stuba.sk