Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie

SKRATKA: SSOK

Predsedadoc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Adresa:SvF STU v Bratislave, Radlinského 11, 812 43  Bratislava
Tel.:+421 2 5927 4377
e-mail:rudolf.aroch@stuba.sk
web:www.ssok.sk
TajomníkIng. Martin Magura, PhD.
Adresa:SvF STU Bratislava, KKDK, Radlinského 11, 813 68  Bratislava
Tel.:+421 2 5927 4378
e-mail:martin.magura@stuba.sk