Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie

SKRATKA: SSOK

Predseda doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Adresa: SvF STU v Bratislave, Radlinského 11, 812 43  Bratislava
Tel.: +421 2 5927 4377
e-mail: rudolf.aroch@stuba.sk
web: www.ssok.sk
Tajomník Ing. Martin Magura, PhD.
Adresa: SvF STU Bratislava, KKDK, Radlinského 11, 813 68  Bratislava
Tel.: +421 2 5927 4378
e-mail: martin.magura@stuba.sk