Skip to main content

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

SKRATKA: SSTS

Predseda doc.Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Adresa: FEI STU BA, Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava
Mobil: +421 903 455 035
e-mail: dionyz.gasparovsky@stuba.sk
web: www.ssts.sk
Tajomník doc.Ing. Stanislav Darula, CSc.
e-mail: sdarula@gmail.com