Skip to main content

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

SKRATKA: SSTS

Predsedadoc.Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Adresa:FEI STU BA, Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava
Mobil:+421 903 455 035
e-mail:dionyz.gasparovsky@stuba.sk
web:www.ssts.sk
Tajomníkdoc.Ing. Stanislav Darula, CSc.
e-mail:sdarula@gmail.com