Skip to main content

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť (SSTS)

Predseda doc.Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Adresa: FEI STU BA, Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava
Mobil: +421 903 455 035
e-mail: dionyz.gasparovsky@stuba.sk
www: www.ssts.sk

 

Tajomník doc.Ing. Stanislav Darula, CSc.
Adresa: SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03  Bratislava
Tel.: +421 2 5930 9267
e-mail: stanislav.darula@savba.sk