Skip to main content

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy

Predseda Ing. Milan Klubal
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 905 738 687
e-mail: milan.klubal@seznam.cz
www: www.svts-doprava.uniza.sk/index.php
www.kpz.sk
Tajomník Ing. Vojtech Krämer
Mobil: +421 903 413 315
e-mail: kramer.vojtech@gmail.com