Skip to main content

Slovenská zváračská spoločnosť

Predseda Ing. Pavol Radič, EUR ING
Adresa: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 918 452 894
e-mail: zvaranie@centrum.sk
web: www.szswelding.sk
Tajomník Milan Vlček
Adresa: SZS, Koceľova 15, 815 94  Bratislava
e-mail: szs@centrum.sk