Skip to main content

Slovenská zváračská spoločnosť

Predseda Ing. Pavol Radič, EUR ING
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 918 452 894
e-mail: zvaranie@centrum.sk
www: www.szswelding.sk

 

Tajomník Milan Vlček
Adresa spoločnosti: SZS, Koceľova 15, 815 94  Bratislava
e-mail: szs@centrum.sk