Skip to main content

Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica

SKRATKA: ÚKC ZSVTS BB

PredsedaIng. Jozef Čunderlík, PhD.
Adresa:VÚTPHP, Mládežnícka 36, 974 21  Banská Bystrica
Mobil:+421 907 069 090
e-mail:jcunderlik65@gmail.com
TajomníkIng. Pavel Kyman
Adresa:Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica
Mobil:+421 905 449 276
e-mail:pavel.kyman@gmail.com