Skip to main content

Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica

SKRATKA: ÚKC ZSVTS BB

Predseda Ing. Jozef Čunderlík, PhD.
Adresa spoločnosti: VÚTPHP, Mládežnícka 36, 974 21  Banská Bystrica
Mobil: +421 907 069 090
e-mail: jcunderlik65@gmail.com
Tajomník Ing. Pavel Kyman
Adresa spoločnosti: Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica
Mobil: +421 905 449 276
e-mail: pavel.kyman@gmail.com