Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku

SKRATKA: SSTT

PrezidentIng. Peter Ševčík
Adresa:Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil:+421 908 640 185
e-mail:tribologia.sstt@gmail.com
web:www.intertribo.sk
TajomníkBc. Milan Rášo
Adresa:Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil:+421 907 703 373
e-mail:tribologia.sstt@gmail.com