Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT)

Predseda Ing. Peter Ševčík
Adresa: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 908 640 185
e-mail: tribologia.sstt@gmail.com
www: www.intertribo.sk

 

Tajomník Bc. Milan Rášo
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 907 703 373
e-mail: tribologia.sstt@gmail.com