Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku

SKRATKA: SSTT

Predseda Ing. Peter Ševčík
Adresa: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 908 640 185
e-mail: tribologia.sstt@gmail.com
web: www.intertribo.sk
Tajomník Bc. Milan Rášo
Adresa: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 907 703 373
e-mail: tribologia.sstt@gmail.com