Skip to main content

Konferencia v rámci Týždňa vedy a techniky 2017

Konferencia ZSVTS
“Inžinieri a vedci pri transfere poznatkov
 
8.11.2017, Bratislava – Technopol

Pozvánka

tlačová správa a fotky z podujatia

vybrané prednášky:
1. 
EUR-ACE štandardy a ich význam
(prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, ZSVTS)
2. Inžiniering v dopravných systémoch pre 21. storočie
(Ing. František Solár, Solaris Consulting, s.r.o.)
3. Transfer vedeckých poznatkov v oblasti stavebnej akustiky
(prof. Ing. Monika  Rychtáriková, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave)
4. Podpora transferu poznatkov na národnej úrovni
(Ing.Lukáš Zendulka, MŠVVŠ SR)
5. Poznatky získané pri štúdiu reologických vlastností priemyselných pomérnych zmesí
(Miloš Gubrický, ambasádor ZSVTS)