Skip to main content

PREDNÁŠKA Nízkouhlíková železničná doprava

Výbor Spoločnosti dopravy SVTS vás pozýva na prednášku

Nízkouhlíková železničná doprava. Investície do železničnej infraštruktúry vs. alternatívnych zdrojov energie – celospoločenské hľadisko

Prednáša: Prof. Ing. Anna Dolinayová PhD., katedra železničnej dopravy ŽU.

Prednáška sa uskutoční dňa 20. marca 2024 v budove GR ŽSR Klemensova 8, Bratislava od 15:30hod.