Skip to main content

Seminár AKTUÁLNE  STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ ZÁMERY ŽSR

Výbor Spoločnosti dopravy SVTS vás pozýva na prednášku

AKTUÁLNE  STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ ZÁMERY ŽSR štúdie uskutočniteľnosti

Prednášajú : Ing. Miroslav ŠIMKO a Ing. Ondrej PODOLEC (odbor stratégie a zahraničnej spolupráce  – GR ŽSR)

Prednáška sa uskutoční v zasadacej miestnosti č. 2 a 3 na prízemí v budove GR ŽSR Klemensova 8, Bratislava dňa 28.II.2024 (streda) so začiatkom o 15hod. 30min.