Skip to main content

ZSVTS oslávilo 25 rokov svojej existencie

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizoval dňa 17.3.2015 v Bratislave v rámci Dňa inžinierov a technikov Slovenska  a pri príležitosti 25. výročia  svojho vzniku Slávnostné zhromaždenie a podujatie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2015. Práve v tento deň, presne pred štvrťstoročím, bol v Bratislave na zjazde ČSVTS v Slovenskej republike, založený Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS, resp. Zväz).

Záštitu nad hlavným podujatím, ktorým bolo Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia vzniku Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, prevzal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.  Na podujatí sa zúčastnil zástupca FEANI (Európska federácia národných asociácií inžinierov), zástupcovia ČSVTS (Český zväz vedeckotechnických spoločností), osobnosti verejného života, zástupcovia štátnych orgánov, technickej akademickej sféry, partnerských organizácií a členských odborných spoločností.

Ústrednou témou Slávnostného zhromaždenia bola retrospektíva 25 rokov činnosti ZSVTS.

Na podujatí boli odovzdané pamätné plakety ZSVTS oceneným osobnostiam verejného, spoločenského a odborného života.

Po Slávnostnom zhromaždení sa konalo podujatie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2015. Ústrednou témou tohto podujatia bolo: 25 rokov premien vedy a techniky na Slovensku. V odbornej časti podujatia zazneli prednášky zástupcov členských organizácií Zväzu, v ktorých bol prezentovaný vývoj a premeny vedy a techniky za uplynulé obdobie, a taktiež súčasné výzvy a projekty, na riešení ktorých sa odborné spoločnosti ZSVTS aktívne podieľajú.

Záverečným podujatím osláv 25 rokov činnosti Zväzu bolo večerné kultúrne predstavenie v priestoroch Koncertnej sály Slovenského rozhlasu v Bratislave, v ktorom vystúpil súbor Technik.

Prednášky z podujatia:
25 rokov premien v chladení doc.Tomlein, prof. Havelský
IT – quo vadis Ing. Takács
Technický pokrok v cestnom staviteľstve prof. Gschwendt
Vodný plán Slovenska Ing. Hucko
Vplyvy hluku na človeka prof. Žiaran

[nggallery id=95]

[nggallery id=97]