Skip to main content

ZSVTS zorganizoval ďalší ročník konferencie FITS 2018

Dňa 15. marca 2018 sa v Congress Hoteli Centrum v Košiciach uskutočnil 12. ročník konferencie nazvanej Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 – FITS 2018. Podujatie organizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied. Partnerom podujatia bola spoločnosť Solaris Consult, s.r.o., ktorá vykonáva aktivity v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti; podporuje spoluprácu v oblasti aplikácie progresívnej technológie SWT (SkyWay Technologies) vo výskumných a projekčných prácach na Slovensku, v oblasti technického rozvoja technológie SWT, a tiež v oblasti tvorby vzdelávacích programov. Tohtoročné podujatie sa konalo  v predvečer pamätného dňa, ktorý stanovil ZSVTS na počesť výročia svojho  vzniku  – Dňa inžinierov  a technikov Slovenska, ktorý si už od roku 2015 pripomíname 17. marca. Ústredná téma FITS 2018 bola: Inžinieri a technici v inovačnom procese.

Podujatie, ktoré otvoril prof. Petráš, prezident ZSVTS, ponúklo 6 zaujímavých príspevkov v dvoch prednáškových blokoch. Účastníci konferencie mali možnosť vzhliadnuť nasledovné vystúpenia:
Podpora inovatívnych riešení prostredníctvom schém výskumu a vývoja v Slovenskej republike z pohľadu MŠVVaŠ SR (Martin Šponiar, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
–  Inovačný potenciál slovenských výskumných inštitúcií združených v Slovenskej akadémii vied a jeho napojenie na prax (Peter Samuely, Slovenská akadémia vied),
–  Inovácie ako nevyhnutný nástroj konkurencieschopnosti (Ján Lešinský, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností),
–  Inovatívna dopravná technológia spoločnosti SkyWay pre 21. storočie (František Solár, Solaris Consult),
–  Medicínska aditívna výroba – prípadové štúdie a inovatívne prístupy (Radovan Hudák, TU v Košiciach, laureát ocenenia Technológ roka SR 2016),
–  EXPO 2017 Astana (Daniel Šlosár, FBERG TU v Košiciach, laureát ocenenia Technológ roka SR 2015).

V rámci slávnostnej časti programu konferencie boli členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 25. výročiu vzniku ZSVTS.

Účastníci podujatia si mali možnosť prezrieť propagačné materiály a exponáty Slovenských opálových baní, ktoré spolu s ďalšími informáciami a výkladom poskytli zástupcovia spoločnosti Opálové bane Libanka, s.r.o.