Slovenská nukleárna spoločnosť

====================================================================

názov: NUSIM 2019
typ: stretnutie
termín: 15.-16.5.2019
miesto: Častá – Papiernička
kontakt: vladimir.slugen@stuba.sk
popis: NUclear Seminar and Information Meeting – medzinárodné stretnutie odborníkov z jadrovej energetiky a mierového využívania jadrovej energie. Cieľom akcie je oboznámiť účastníkov s najnovším vývojom v jadrovej energetike, jadrovej vede a technike.

====================================================================

názov: ECED 2019
termín: 25.-26. 6. 2019
miesto: hotel Holiday Inn, Trnava
kontakt: www.nuclear.sk/eced
popis: Eastern and Central European Decommissioning, medzinárodná konferencia pre odborníkov z oblasti vyraďovania jadrových zariadení, Cieľom akcie je oboznámiť účastníkov s najnovším vývojom v oblasti vraďovania jadrových zariadení a nakladania s jadrovým odpadom.

====================================================================

názov: Informačný stan SNUS na Festivale Pohoda 2019
typ: propagačná a osvetová činnosť
termín: júl 2019
miesto: Trenčín
kontakt: krajnak.a@gmail.com
popis: Poskytovanie informácií o výskyte ionizujúceho žiarenia v živote každého človeka a prezentácia rôznych oblastí mierového využívania jadrovej energie (postery, informačné panely, letáky) v informačnom stane na festivale POHODA 2019.

====================================================================

názov: Bulletin SNUS
typ: publikačná činnosť
termín: priebežne v roku 2019
kontakt: juraj.klepac@gmail.com
popis: Vydávanie periodika Bulletin SNUS s informáciami z oblasti mierového využívania jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia a z činnosti Slovenskej nukleárnej spoločnosti.V tomto roku bude časopis vydaný iba v elektronickej forme.

====================================================================