Slovenská textilná, odevná a kožiarska vedeckotechnická spoločnosť

====================================================================

názov: Móda a životné prostredie
typ: seminár
termín: III. štvrťrok 2018
miesto: Bratislava
kontakt: vary01@stonline.sk
popis: Podujatie sa bude zaoberať negatívnym vplyvom rýchleho módneho biznisu na životné prostredie.

====================================================================

názov: CAM systémy v priemyselnej výrobe
typ: seminár
termín: III. štvrťrok 2019
miesto: Bratislava
kontakt: vary01@stonline.sk
popis: Akcia je zameraná na prezentáciu nových poznatkov pri využívaní CAM (Computer Aided Manufacturing) systémov v priemyselnej odevnej výrobe.

====================================================================