Podujatia ZSVTS

K hlavným celozväzovým podujatiam, na ktorých gestorom alebo spoluorganizátorom  je ZSVTS, patria: Fórum inžinierov a technikov Slovenska (predtým Fórum ZSVTS), Vedec roka SR, Týždeň vedy a techniky na Slovensku a iné.

FITS 2019
Aktualita po FITS 2019

Fotky z podujatia: