Podujatia ZSVTS

K hlavným celozväzovým podujatiam, na ktorých gestorom alebo spoluorganizátorom  je ZSVTS, patria: Fórum inžinierov a technikov Slovenska (predtým Fórum ZSVTS), Vedec roka SR, Týždeň vedy a techniky na Slovensku a iné.

FITS 2017 – prezentácie:

1. Dopyt budúcich profesií po nových zručnostiach (MŠVVŠ SR)

2. EUR ACE akreditacie studijnych programov na technickych univerzitach (ZSVTS)

3. Inovativny nadzemny dopravny system spolocnosti Sky Way (Solaris consult, s.r.o.)

4. Novinky v oblasti IT (Ing.Mária Voznická, EUR ING)