Podujatia ZSVTS

K hlavným celozväzovým podujatiam, na ktorých gestorom alebo spoluorganizátorom  je ZSVTS, patria: Fórum inžinierov a technikov Slovenska (predtým Fórum ZSVTS), Vedec roka SR, Týždeň vedy a techniky na Slovensku a iné.

FITS 2017 – prezentácie:

1. Dopyt budúcich profesií po nových zručnostiach (MŠVVŠ SR)

2. EUR ACE akreditacie studijnych programov na technickych univerzitach (ZSVTS)

3. Inovativny nadzemny dopravny system spolocnosti Sky Way (Solaris consult, s.r.o.)