Skip to main content

Významnému medzinárodnému uznaniu sa dostalo nášmu kolegovi, prezidentovi Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a zároveň predsedovi Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia prof. Ing. Dušanovi Petrášovi, PhD., EUR ING.

Ocenenie ASHRAE Fellow za zásluhy a dosiahnuté výsledky v odbore vykurovania, chladenia, klimatizácie a vetrania mu odovzdal Tom Phoenix, prezident spoločnosti ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Americká spoločnosť pre vykurovanie, chladenie a klimatizáciu). Tento akt sa uskutočnil počas slávnostného otvorenia medzinárodnej konferencie – 2015 ASHRAE Winter Conference, ktorá sa konala v dňoch 24.-28. januára 2015 v Chicago, USA. Cieľom podujatia bolo diskutovať o aktuálnych témach v stavebníctve, najnovších technológiách a postupoch v oblasti techniky prostredia.

[nggallery id=93]