Skip to main content

Vedec roka SR 2014

ZSVTS, CVTI SR a SAV zrealizovali ďalší – 18. ročník súťaže popredných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov – VEDEC ROKA SR.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo pod záštitou a za priamej účasti prezidenta SR J.E. Andreja Kisku v Slovenskom rozhlase v Bratislave 12. mája 2015.

Laureátmi podujatia Vedec roka SR 2014 sa stali nasledovné osobnosti:

Vedec roka SR: doc. Ing. Fedori Gömöry, DrSc.
Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied; ocenenie mu odovzdala p. Romana Kanovská, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vedkyňa roka SR: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied; ocenenie jej odovzdala p. Eva Majková, predsedníčka Hodnotiacej komisie.

Osobnosť roka v oblasti technológií: doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.
Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach; ocenenie mu odovzdal p. Dušan Petráš, prezident ZSVTS.

Osobnosť roka v programoch EÚ: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; ocenenie mu odovzdal p. Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR.

Mladá osobnosť vedy: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave; ocenenie mu odovzdal p. Dušan Šajgalík, predseda SAV.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2014 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR. RTVS pripravuje špeciálne vydanie relácie VAT – veda a technika, ktoré bude venované piatim  oceneným osobnostiam VR SR 2014. Vysielať ju bude STV 2  v pondelok 25.5.2015 o 21:30 hod.

Obr. 1:  Štatutári VR SR a prezident SR počas slávnosti VR SR 2014
Obr. 2: Prezident ZSVTS p. Petráš odovzdáva ocenenie Technológ roka SR 2014 p. Hlochovi
Obr. 3: Ocenené osobnosti v rámci podujatia  Vedec roka SR 2014
zľava: pp. Švorc, Miškovský, Kučerová, Gömöry, Hloch

[nggallery id=99]