Skip to main content

FITS 2020

 

(podujatie zrušené)

Ústrednou témou tohtoročného Fóra inžinierov a technikov Slovenska 2020 – FITS 2020 je Budúcnosť vedy a techniky na národnej a medzinárodnej úrovni.

Na podujatí si pripomenieme aj 30. výročie vzniku ZSVTS