Skip to main content

O nás

Akreditačné centrum ZSVTS vzniklo rozhodnutím Rady ZSVTS dňa  5.9.2014 a  schválením Štatútu AC ZSVTS.  AC ZSVTS je organizačnou zložkou ZSVTS a bolo zriadené na realizáciu EUR-ACE akreditácií inžinierskych študijných programov slovenských univerzít a VŠ.

Najvyšším orgánom AC ZSVTS je Rada AC ZSVTS, na čele ktorej stojí predseda.

Členovia Rady AC ZSVTS svojou profesijnou rozmanitosťou a profesijnou praxou garantujú kvalitu EUR-ACE akreditácií a objektivitu pri rozhodovaní o udelení značky EUR-ACE®.