Skip to main content

Inžinieri, vedci a technici – impulz inovácií (9.11.2016, BA)

ZSVTS v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje seminár „Inžinieri, vedci a technici – impulz inovácií“, ktorého cieľom je prezentovať a podčiarknuť nenahraditeľnú úlohu inžinierov vedcov a technikov v procese ďalšieho zvyšovania nielen odborného progresu,  s tým súvisiacej potreby ďalšieho a neustáleho vzdelávania sa, ale aj ako príspevku k vyššej kvalite života, ktorú nám veda, technika a inovácie prinášajú. Podujatie ponúka prezentácie laureátov súťaže Vedec roka SR  i skúsenosti a príklady úspešnej praktickej realizácie myšlienok našich inžinierov. Viac informácií poskytne Pozvánka. Prikladáme tiež Záväznú prihlášku. Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka na seminár ZSVTS 2016

Záväzná prihláška na seminár ZSVTS 2016