Skip to main content

ODOVZDÁVANIE 5. CERTIFIKÁTU EUR-ACE NA SLOVENSKU

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) získal medzinárodnú licenciu na hodnotenie kvality technických študijných programov podľa kritérií stanovených organizáciou ENAEE (Združenie európskych akreditačných agentúr). Ide o medzinárodnú akreditáciu, ktorou sa potvrdzuje, že predmetný študijný program spĺňa podmienky kladené na obdobné študijné programy v rámci Európy.
Hlavnou podmienkou pre získanie certifikátu bolo vykonanie pilotných akreditácií, ktoré sa úspešne realizovalo na STU Bratislava a TU Košice. Akreditačné centrum ZSVTS (AC ZSVTS) je 14-ou akreditačnou agentúrou v Európe, ktorá môže vydávať certifikáty so značkou EUR ACE technickým študijným programom nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Slávnostné odovzdanie, v poradí piateho certifikátu so značkou kvality EUR ACE, sa uskutočnilo dňa 14.6.2018 v Bratislave. Tento certifikát získal inžiniersky študijný program Pozemné stavby, ktorý realizuje Stavebná fakulta  Technickej univerzity v Košiciach.

Na prevzatí certikátu sa za Stavebnú fakultu TU v Košiciach zúčastnili a prevzali ho:
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., dekan fakulty
prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.,  prodekanka pre vzdelávanie

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia menovanej fakulty, ako aj pozvaní zástupcovia ostatných slovenských technických fakúlt, ktoré sú zapísané v Indexe FEANI (Európska inžinierska federácia),  členovia Akreditačného centra ZSVTS a členovia Predsedníctva ZSVTS.

Na fotke prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident ZSVTS, odovzdáva certifikát EUR ACE prof. Ing. prof. Ing. Vincenovi Kvočákovi, PhD., dekanovi Stavebnej fakulty TU v Košiciach.