Skip to main content

Exkurzia do Slovnaftu, a.s.

Klub euroinžinierov pri ZSVTS zorganizoval v novembri 2013 pre svojich členov i zástupcov ZSVTS exkurziu do petrochemického závodu Slovnaft v Bratislave. Po vybavení vstupných formalít sa nás ujal p. Ladislav Prochádzka, PR špecialista odboru Podnikovej a marketingovej komunikácie. Odviedol nás do areálu závodu, kde sme nastúpili do pripraveného autobusu so sprievodcom, ktorým bol Ing. Ladislav Keszán. Všetky presuny sme absolvovali autobusom, keďže závod sa rozprestiera na ploche viac ako 520 ha. V rámci svojho výkladu nám p.Keszán porozprával o histórii závodu, jednotlivých výrobniach a technologických celkoch, tiež o zabezpečení chodu závodu. Videli sme zdrojové miesto ruskej ropy, ktorý rafinéria spracováva; zaujímavé informácie sme sa dozvedeli aj počas viacerých zastávok pre rôznymi výrobňami, osobitne sme si pozreli budovu velínu celého závodu. Tiež nás prekvapila informácia o vysokom zhodnocovaní prvotnej suroviny – ropy, možnej kapacite výroby i o významnom postavení závodu v medzinárodnom hodnotení kvality i efektívnosti výroby jednotlivých rafinérií v Európe. Jeho výklad dopĺňal ďalšími informáciami aj p.Procházka. V závere účastníci exkurzie kladne zhodnotili celé podujatie a poďakovali obom pánom (Procházka, Keszán) za ich čas i zaujímavou formou poskytnuté údaje a informácie. Ďalej priložené informácie sú z webstránky Slovnaftu (www.slovnaft.sk):
SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 – 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci SR, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom. Rafinéria SLOVNAFT, a.s. sa po intenzívnej modernizácii vyznačuje vysokým stupňom konverzie a flexibility, vďaka čomu patrí v súčasnosti medzi tri najmodernejšie rafinérie v Európe. Inštalované konverzné procesy a veľkokapacitné hĺbkové odsírenie umožňujú výrobu výlučne bezsírnych motorových palív. Skladovacie kapacity, automatizovaný blending, plniace lávky pre autodopravu a železničnú dopravu, produktovod do dunajského prístavu a do obchodných terminálov jednej zahraničnej dcérskej spoločnosti – SLOVNAFT Polska S.A.- umožňujú aktívny marketing a pružnú logistiku motorových palív na území Slovenskej republiky a okolitých krajín. Vysoká kvalita produkcie je významnou konkurenčnou výhodou – až 80 % vyrobených motorových palív je exportovaných, prevažne na trhy členských krajín EÚ. V roku 2000 sa strategickým partnerom Slovnaftu stala spoločnosť MOL Nyrt. Od roku 2004 je SLOVNAFT, a.s. súčasťou najvýznamnejšej stredoeurópskej integrovanej ropnej skupiny – Skupiny MOL (viac na www.molgroup.hu). Petrochemická divízia Skupiny MOL spájajúca nové spracovateľské kapacity a rozšírené produktové portfólio Slovnaftu a spoločnosti TVK Tiszaújváros dokáže dodať na európsky trh plastov ročne až 1, 2 milióna ton polyetylénu a polypropylénu, čím sa zaradila medzi najväčších stredoeurópskych producentov polyolefínových granulátov. Slovnaft vykonáva niektoré špecializované činnosti prostredníctvom dcérskych spoločností. V tejto sekcii nájdete informácie o SLOVNAFT VÚRUP, a.s., SLOVNAFT TRANS, a.s., SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s., SWS spol. s r.o., SLOVNAFT POLSKA S.A..[nggallery id=77]