Skip to main content

Poznáme víťazov Vedca roka SR 2015

Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizovali tento rok 19. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov –  Vedec roka SR 2015. Tento ročník súťaže sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 10. mája 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Za rok 2015 boli ocenenia odovzdané nasledujúcim osobnostiam:

V kategórií Vedec roka SR

Ing. Jánovi Tkáčovi, DrSc.
Chemický ústav, Slovenská akadémia vied
Za využitie nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných v oblasti glykomiky a diagnostiky rozličných ochorení vrátane rakoviny prostaty.

V kategórií Vedkyňa roka SR
doc. Ing. Monike Rychtárikovej, PhD.
Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Za aplikáciu znalostí stavebnej a priestorovej akustiky v medzipredmetnom kontexte, najmä v oblasti virtuálnej akustiky, pri výskume akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri budov a poznatkov psychoakustiky pri overovaní akustických veličín.

V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií
Ing. Danielovi Šlosárovi
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach
Za vývoj prenosného generátora elektrickej energie – Chargebrella, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia.

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ
prof. RNDr. Tiborovi Hianikovi, DrSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov určených na diagnostiku priónových ochorení, na monitorovanie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia získaných v programoch EÚ.

V kategórií Mladá osobnosť vedy
doc. RNDr. Tomášovi Plecenikovi, PhD.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Za vynikajúcu vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť vo fyzike tuhých látok súvisiacu s využitím nanotechnológií v senzorike, biomateriáloch a supravodivých materiáloch.

Podujatia sa zúčastnil aj pán Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý odovzdal ocenenie vedcovi roka SR pánovi Jánovi Tkáčovi. Ocenenie Technológ roka SR odovzdal prezident ZSVTS pán Dušan Petráš pánovi Danielovi Šlosárovi. Partnermi podujatia boli spoločnosti SPP, Datalan, Bayer, INFOkey.sk a SVOP. Mediálnymi partnermi boli RTVS, Quark, science.sk, vedanadosah.sk, teraz.sk, TASR, Parlamentný kuriér a VAT – magazín o vede a technike. Za podporu podujatia vyjadrujú vyhlasovatelia súťaže veľké poďakovanie všetkým partnerom.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2015 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR. Medaiĺóny ocenených bude vysielať STV 2 v rámci špeciálu relácie VAT dňa 26.5.2016 o 20,30 hodine.