Skip to main content

VYKUROVANIE 2018 (12.-16.2.2018, Vysoké Tatry)

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na 26. ročník medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2018 „Nové trendy v zásobovaní budov teplom“, ktorá sa uskutoční 12.-16.2.2018 v Podbanskom vo Vysokých Tatrách.

program

Prihláška