Skip to main content

VÝMENNÍKY TEPLA A ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava
Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava
v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI

Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem

 VÝMENNÍKY TEPLA A ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA

sa koná 19. septembra 2023 od 8:30 do 13:30hod.

v budove ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava (zasadacia miestnosť na prízemí)

Prosím o vyplnenie prihlášky, ktorú nájdete na konci tohto článku.

PROGRAM:

PRIHLÁŠKA