Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku

====================================================================

názov: Kurz Tribotechnik
typ: kurz
termín: rok 2020
miesto: Dom ZSVTS, Bratislava
kontakt: tribologia.sstt@gmail.com
popis: Kurz je  určený pre pracovníkov z technickej oblasti starostlivosti o základné prostriedky, a to pre výkon a organizáciu tribotechniky, tribotechnickej diagnostiky a analýzy mazív podľa normy ISO 18436–4.

====================================================================

názov: Dni novej techniky
typ: semináre
termín: I.-IV. štvrťrok 2020
miesto: Dom ZSVTS, Bratislava
kontakt: tribologia.sstt@gmail.com
popis: Cieľom seminárov je oboznámenie účastníkov s novými analytickými a diagnostickými metódami v tribológii a tribotechnike.

====================================================================

názov: Medzinárodná konferencia na tému palivá, mazivá a procesné médiá v modernom priemysle a doprave
typ: konferencia
termín: 22.-23.4.2020
miesto: hotel SKI, Nové Mesto na Morave
kontakt: tribologia.sstt@gmail.com , kriz@mpo.cz, strojspol@csvts.cz
popis: Medzinárodná česko – slovenská konferencia, ktorú pripravuje Česká strojnícka spoločnosť (Odborná sekcia Tribotechnika) a Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku.

====================================================================

názov: Tribotechnika v praxi 2020
typ: konferencia
termín: IV. štvrťrok 2020
miesto: Dom ZSVTS, Bratislava
kontakt: tribologia.sstt@gmail.com
popis: Konferencia je určená pre absolventov kurzov TRIBOTECHNIK, akreditovaných pracovníkov kvalifikačných stupňov TRIBOTECHNIK podľa ISO 17 024 v zmysle smernice COP-02-07 a technických pracovníkov z odboru tribológie a tribotechniky. Spoločná konferencia Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku a Asociácie technických diagnostikov Slovenskej republiky.

====================================================================

názov: Konzultačná a poradenská služba SSTT
typ: poradenstvo
termín: rok 2020
miesto: Dom ZSVTS Bratislava
kontakt: tribologia.sstt@gmail.com, stopka@tribex.sk
popis: Odborníci zo SSTT poskytnú informácie a technickú podporu nielen členom SSTT, ale aj ďalším záujemcom a organizáciám pri riešení tribologických a tribotechnických problémov.

====================================================================

názov: Vydávanie tribotechnických informácií
typ: publikačná činnosť
termín: štvrťročne 2020
kontakt: www.intertribo.sk
popis: Elektronické noviny pre členov SSTT a ostatných odborníkov a záujemcov o tribotechnické informácie.

====================================================================