Skip to main content

Návšteva a rokovanie s ČSVTS v Prahe

Začiatkom novembra sa zástupcovia vedenia ZSVTS stretli so zástupcami vedenia ČSVTS v Prahe v rámci tradičných bilaterálnych kontaktov. Na programe boli rokovania súvisiace s činnosťou a hospodárením oboch zväzov, výmena poznatkov a skúseností pri riadení vedecko-technických asociácií. Bola podpísaná novelizovaná dohoda o spolupráci medzi ČSVTS a ZSVTS, tiež bol podpísaný inovovaný štatút ocenenia Plaketa za rozvoj spolupráce, ktorú udeľujú obaja partneri od roku 2004. Pri príležitosti osobného stretnutia prezident ZSVTS prof. Petráš, odovzdal pamätnú plaketu k 25. výročiu vzniku ZSVTS jubilujúcemu partnerovi doc. Trojanovi. Odovzdal tiež Plaketu za rozvoj spolupráce medzi ČSVTS a ZSVTS dvom osobnostiam, ktorými sú: Ing. Miroslav Jedlička z Ceskej spoločnosti pre akosť a prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. z Českej a slovenskej obce delostreleckej.