Skip to main content

Propagátori vedy a techniky za rok 2016

ZSVTS v rámci Ceny za vedu a techniku 2016 udelil ocenenie Propagátor vedy a techniky, ktoré znamená poctu tým, ktorí boli v ostatných 5 rokoch aktívni v oblasti vedy, techniky, a popularizácie jej výsledkov. Prezident ZSVTS prof. Petráš na slávnostnom galavečere v priestoroch INCHEBA, a.s. Bratislava, odovzdal uvedené ocenenie týmto osobnostiam:

prof. Ing. Márius PAVLOVIČ, PhD.

doc. Ing. Viera SOMOROVÁ, PhD.

Ing. Ladislav SZOJKA

Akcia bola jedným u hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.