Slovenská metrologická spoločnosť

====================================================================

názov: Meranie a metrológia v zdravotníckych zariadeniach
typ: seminár
termín: apríl 2020
miesto: Banská Bystrica
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Seminár je určený pre manažérov kvality, zamestnancov spoločných vyšetrovacích zložiek, metrológov nemocníc a polikliník a vedúcich oddelení zdravotníckej techniky, ktorí sa chcú oboznámiť s najnovšími trendmi v meraní a metrologickej kontrole v sektore zdravotníctva.

====================================================================

názov: 51. Fórum metrológov
typ: konferencia
termín: 20.-21.5.2020
miesto: Tále
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Pri príležitosti Svetového dňa metrológie, SMS pod záštitou ÚNMS SR organizuje podujatie, ktoré reaguje na aktuálne trendy, legislatívne zmeny a zvyšuje povedomie a význam merania  a metrológie vo vybraných oblastiach národného hospodárstva.

====================================================================

názov: Podnikový metrológ
typ: seminár
termín: marec 2020, september 2020
miesto: Banská Bystrica
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Seminár je určený pre zamestnancov zodpovedných za výkon alebo zabezpečenie metrologických činností v podniku, a pre zamestnancov úseku riadenia kvality a kontroly, ktorí sa chcú oboznámiť s aktuálnymi predpismi, odporúčaniami a skúsenosťami nevyhnutnými pre efektívny chod všetkých činností.

====================================================================

názov: 3. Česko-slovenské fórum metrológov
typ: konferencia
termín: november 2020
miesto: Bratislava
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Cieľom podujatia je výmena informácií a praktických poznatkov z fungovania metrologických systémov v oboch krajinách.

====================================================================