Slovenská metrologická spoločnosť

====================================================================

názov: Prevádzka a údržba váh v praxi
typ: seminár
termín: 28.2.2018
miesto: Zvolen
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Pohľad na praktické aspekty výberu, uvedenia do prevádzky a údržby váh bežnej váživosti, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v praxi. Na celú problematiku sa pozrieme ako z pohľadu legislatívy, tak aj z pohľadu požiadaviek systémov riadenia kvality.

====================================================================

názov: Meranie a metrológia v zdravotníckych zariadeniach
typ: seminár
termín: 28.3.2018
miesto: Košice
kontakt: ujlaky@slm.sk
popis: Seminár je určený pre manažérov kvality, zamestnancov spoločných vyšetrovacích zložiek, metrológov nemocníc a polikliník a vedúcich oddelenia zdravotníckej techniky, ktorí sa chcú oboznámiť̌ s najnovšími trendmi v meraní a metrologickej kontrole v sektore zdravotníctva.

====================================================================

názov: 48. základný kurz metrológie
typ: kurz
termín: 23.-26.4.2018
miesto: Praha
kontakt: cms-zk@csvts.cz
popis: Podujatie je určené všetkým, ktorí  potrebujú získať základné poznatky z obecnej metrológie, pracujú v tejto oblasti krátko a nemajú doteraz dlhšiu prax a skúsenosti, alebo pre tých, ktorí sa pripravujú na svoju novú profesiu v oblasti metrológie. Tiež je určený pre pracovníkov, ktorí sa s metrologickou problematikou stretávajú v ľubovoľne kumulovanej funkcii a spravidla im stačia encyklopedické znalosti.

====================================================================

názov: 48. Fórum metrológov
typ: konferencia
termín: 16.-17.5.2018
miesto: Tále
kontakt: info@metrolog.sk; predseda@metrolog.sk
popis: Každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie, Slovenská metrologická spoločnosť organizuje Fórum metrológov, a to pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej republiky. Hlavným poslaním Fóra je reagovať na aktuálne trendy, legislatívne zmeny a zvyšovať povedomie a význam merania a metrológie vo vybraných oblastiach národného hospodárstva.

====================================================================

názov: Podnikový metrológ
typ: seminár
termín: 24.10.2018
miesto: Banská Bystrica
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Seminár je určený pre zamestnancov zodpovedných za výkon alebo zabezpečenie metrologických činností v podniku, a pre zamestnancov úseku riadenia kvality a kontroly, ktorí sa chcú oboznámiť s aktuálnymi predpismi, odporúčaniami a skúsenosťami nevyhnutnými pre efektívny chod všetkých činností.

====================================================================

názov: 1. Československé fórum
typ: fórum
termín: 15.11.2018
miesto: Bratislava
kontakt: predseda@metrolog.sk; cms-zk@csvts.cz
popis: Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR organizuje SMS v spolupráci s Českou metrologickou spoločnosťou toto fórum, ktorého cieľom bude výmena informácií a praktických poznatkov z fungovania metrologických systémov v oboch krajinách.

====================================================================