Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky

====================================================================

názov: Základný kurz špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
typ: školenie
termín: 13.-24.1.2020
miesto: Strelecký zväz SR, Bratislava
kontakt: viera.gersova@adapt.sk
popis: Odborná základná príprava  v rozsahu 160 hod   k overeniu odbornej spôsobilosti špecialistov v zmysle   zákona  č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií … (Smernica SEVESO III).

====================================================================

názov: Základný kurz špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
typ: školenie
termín: 3.-14.2.2020
miesto: Strelecký zväz SR, Bratislava
kontakt: viera.gersova@adapt.sk
popis: Odborná základná príprava v rozsahu 160 hod k overeniu odbornej spôsobilosti špecialistov v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií … (Smernica SEVESO III).

====================================================================

názov: OPAKOVACIA ODBORNÁ PRÍPRAVA PO PIATICH ROKOCH PRE ŠPECIALISTOV NA PREVENCIU ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ
typ: školenie
termín: 23.-27.3.2020
miesto: Strelecký zväz SR, Bratislava
kontakt: viera.gersova@adapt.sk
popis: Odborná  opakovacia príprava  v rozsahu 40 hodín  k overeniu odbornej spôsobilosti špecialistov v zmysle   zákona  č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií … (Smernica SEVESO III).

====================================================================

názov: FIRE SAFETY 2020
typ: seminár
termín: 13.-15.10.2020
miesto: Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika
kontakt: jan.kandrac@riskconsult.sk
popis: Medzinárodný odborný seminár špecialistov v oblasti požiarnej bezpečnosti jadrových elektrární  zameraný na výmenu najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

===================================================================