Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky

====================================================================

názov: Opakovacia príprava špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
typ: školenie
termín: 11.-15.3.2019
miesto: Strelecký zväz SR
kontakt: jan.kandrac@riskconsult.sk
viera.gersova@adapt.sk
popis: Odborná  opakovacia príprava  v rozsahu 40 hod k overeniu odbornej spôsobilosti špecialistov v zmysle   zákona  č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií … (Smernica SEVESO III)

====================================================================

názov: ZÁKLADNÝ KURZ  ŠPECIALISTOV NA PREVENCIU ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ
typ: školenie
termín: 16.–27.9. a 7.–18.10. 2019
miesto: Strelecký zväz SR
kontakt: jan.kandrac@riskconsult.sk
viera.gersova@adapt.sk
popis: Odborná základná príprava  v rozsahu 160 hod   k overeniu odbornej spôsobilosti špecialistov v zmysle   zákona  č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií … (Smernica SEVESO III)

====================================================================

názov: FIRE SAFETY 2019
typ: seminár
termín: 9.-11.10.2019
miesto: zatiaľ neurčené
kontakt: jan.kandrac@riskconsult.sk,michal.senovsky@spbi.cz
popis: Medzinárodný odborný seminár špecialistov v oblasti požiarnej bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení a jadrových elektrární zameraný na výmenu najnovších poznatkov a skúseností  na elektrárni Temelín.

====================================================================

názov: Opakovacia príprava špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií
typ: školenie
termín: november 2019
miesto: Strelecký zväz SR
kontakt: jan.kandrac@riskconsult.sk
viera.gersova@adapt.sk
popis: Odborná opakovacia príprava v rozsahu 40 hod k overeniu odbornej spôsobilosti špecialistov v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií … (Smernica SEVESO III)

====================================================================