Skip to main content

Podujatia ZSVTS

K hlavným celozväzovým podujatiam, na ktorých gestorom alebo spoluorganizátorom  je ZSVTS, patria: Fórum inžinierov a technikov Slovenska (predtým Fórum ZSVTS), Vedec roka SR, Týždeň vedy a techniky na Slovensku a iné.

FITS 2019
Aktualita po FITS 2019

Na podujatí odzneli tieto prednášky:

Priemyselné práva – dobré treba chrániť!
Ing. Lucia Bocková,  Úrad priemyselného vlastníctva SR
Duševné vlastníctvo a transfer technológií

Ing. Anton Bittner, ZSVTS
Ochrana a komercializácia predmetov priemyselného vlastníctva v podmienkach STU

JUDr. Lucia Rybanská, Kancelária spolupráce s praxou STU BA
Skúsenosti s patentovou ochranou

prof. Ľubomír Šooš, laureát ocenenia Inovátor roka SR, STU BA
Prepájanie výskumu s praxou – služby Centra transféru technológií CVTI SR

RNDr. Jaroslav Noskovič, CVTI SR

Fotky z podujatia: